Tính Thể Tích Vật Thể Trong AutoCAD 3D

B1: Tại dòng command gọi lệnh: MASSPROP B2: Click chọn khối vật thể cần tính thể tích B3: Nhấn Enter B4: Xuất hiện bảng thông tin, tại Volume là giá trị thể tích của vật thể B5: Nhấn Enter 2 lần để kết thúc lệnh. Chúc bạn học và ứng dụng tốt AutoCAD Trân Trọng! […]