Tính Thể Tích Vật Thể Trong AutoCAD 3D

B1: Tại dòng command gọi lệnh: MASSPROP

B2: Click chọn khối vật thể cần tính thể tích

B3: Nhấn Enter

B4: Xuất hiện bảng thông tin, tại Volume là giá trị thể tích của vật thể

B5: Nhấn Enter 2 lần để kết thúc lệnh.

Chúc bạn học và ứng dụng tốt AutoCAD

Trân Trọng!
Nguyễn Hà Xuân Tám

 

Các bình luận